Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na Paese Cosmetics Slovensko.

S ohľadom na vami poskytnuté dáta a s rastúcim významom internetu si uvedomujeme dôležitosť ochrany Vašich osobných údajov. A preto vám predkladáme nasledujúce garancie o ich bezpečnosti v našej firme.

Môžete si byť istí, že vaše osobné dáta budú v bezpečí a bude s nimi nakladané iba v medziach, ktoré dovoľujú zákony Slovenskej republiky. Všetky vaše osobné údaje uchovávame s maximálnou mierou zabezpečia proti ich krádeži či inému zneužitiu.

Sme registrovaní správcovi osobných údajov.

Na našom webe zbierame najmä vaše údaje, ktoré zadávate pri registrácii alebo pri objednávaní tovaru na našej stránke Paese Cosmetics Slovensko. Sme registrovaní správcovi osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Našu registráciu nájdete na stránkach dataprotection.gov.sk pod registračným číslom 1615014 a 1615013. Tieto osobné údaje vyplňujete do našich formulárov či nám ich inak poskytujete.

Tretie strany.

Dáta o prevádzke na týchto stránkach sú meraná a vyhodnocovaná systémom Google Analytics ako treťou stranou. Meranie vykonávame pre neustále zlepšovanie našich služieb a pre dokonalé poznanie našej cieľovej skupiny .

Google Analytics môže časť Vašich dát tiež využívať pre zlepšovanie svojich služieb, iba však tých anonymných.

Vaše dáta sú poskytované aj tretím stranám a to kuriérskym a doručovacím službám za účelom správneho a bezchybného doručenia zásielok s Vami objednaným tovarom.

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Zvolenská cesta 175
974 05  Banská Bystrica
Slovakia
IČO: 47 927 682

Vyhlásenie

Zadaním osobných údajov výslovne vyhlasujete, že Paese Cosmetics Slovensko ( PRO BEAUTY FACE s.r.o., IČO: 47172738), ako správca osobných údajov, poskytujete slobodne a dobrovoľne svoje osobné údaje a udeľujete svoj súhlas k ich spracovávanie v zmysle zákona č 122/2012 Z.z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalej v tejto súvislosti beriete na vedomie, že uvedené osobné údaje budú spracovávané, tj najmä zhromažďované, ukladané na nosiče informácií, upravované alebo zmenené, vyhľadávané, používané, uchovávané, triedené alebo kombinované, najmä za účelom ponuky produktov a služieb.

Ak chcete odmietnuť meranie svojho prevádzky pomocou systému Google Analytics, inštalujte si do svojho prehliadača Google Analytics Opt – out Browser .